Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO UGDYMO 5-8 KL. GRAFIKAS  2022-2023 M.M.

 

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pavadinimas

Klasės

Valandų skaičius

Laikas, vieta

1. G.Gečienė Informacinių technologijų 5-6 1 Pirmadienis 7 pamoka, 216 kab.
2. G.Gečienė Jaunieji programuotojai 5-8 1 Ketvirtadienis 7 pamoka, 216 kab.
3. L.Šukienė Jaunieji maltiečiai 5-8 2 Trečiadienis 17.30-19.00, 301 kab.
4. K.Joneliūnas Futbolas 5-8 2 Pirmadienis 14.40-16.10 (stadionas, sporto salė)
5 K.Joneliūnas Kvadratas (berniukai) 5-6 2 Penktadienis 13.50 – 15.20, (stadionas, sporto salė)
 6. K.Kalesinskaitė Tinklinis 5-8 2 Pirmadienis 14.40-16.10, (stadionas, sporto salė)
7. K.Kalesinskaitė Kvadratas (mergaitės) 5-8 2 Trečiadienis 14.40-16.10, (stadionas, sporto salė)
8. D. Dragūnienė Dailė ir amatai 5-6 1 Trečiadieniais  7 pamoka,  113 kab.
9. D. Dragūnienė Tapyba ir dizainas 7-8 1 Penktadienis 6 pamoka, 113 kab.
10. M. Charitonova Garsų mozaika 5-8 2 Trečiadienis, 6 -7 pamokos, 205 kab..
11. A.Liutkienė Skautai 5-8 2 Penktadienį 6,7 pamokos, 311 kab.
12. V.Grigonienė Mąstyk, skaičiuok, spėk 5-8 2 Antradienis 7 pamoka,  110 kab.

Penktadienis 7 pamoka, 110 kab.

13. V.Milkevičienė Istorijos labirintai 5-8 1 Trečiadieniais  7 pamoka,  211 kab.
14 J.Skindzerienė Robotika 5 1 Ketvirtadienį 6 pamoka, infocentro kompiuterių klasėje
15 L.Venclovaitė Literatūros klubas 5-8 1 Trečiadienis 14.40-15.25, 206 kab.