Neformalusis švietimas

5-8 klasių mokinių neformaliojo švietimo pasiūla

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pavadinimas

Klasės

1. K. Drižilauskas Teatro  studija ,,Giliukas“ 5-8
2. I.Drižilauskienė Žodžio teatras 5-8
3. I.Galinienė Matematika aplink mus 7
4. I.Galinienė Mąstyk, skaičiuok, spėk 5
5 G.Gečienė Tinkalapių kūrimas 5-7
 6. G.Gečienė Jaunųjų programuotojų c++ būrelis 6-8
7. D. Dragūnienė Dailė ir amatai 5-8
8. K.Kalesinskaitė Kvadratas (mergaitės) 5-6
9. K.Kalesinskaitė Tinklinis 6-8
10. K.Joneliūnas Futbolo 5-8
11. K.Joneliūnas Kvadratas (berniukai) 5-6
12. Marina Charitonova Garsų mozaika 5-8
13. A.Liutkienė Skautai 5-8
14. L.Šukienė Jaunieji maltiečiai 5-8

 

1-4 klasių neformaliojo švietimo pasiūla

neformalus