Neformalusis švietimas

5-8 klasių mokinių neformaliojo švietimo pasiūla

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pavadinimas

Klasės

1. K. Drižilauskas Teatro  studija ,,Giliukas“ 5-8
2. I.Drižilauskienė Žodžio teatras 5-8
3. I.Galinienė Matematika aplink mus 7
4. I.Galinienė Mąstyk, skaičiuok, spėk 5
5 G.Gečienė Tinkalapių kūrimas 5-7
 6. G.Gečienė Jaunųjų programuotojų c++ būrelis 6-8
7. D. Dragūnienė Dailė ir amatai 5-8
8. K.Kalesinskaitė Kvadratas (mergaitės) 5-6
9. K.Kalesinskaitė Tinklinis 6-8
10. K.Joneliūnas Futbolo 5-8
11. K.Joneliūnas Kvadratas (berniukai) 5-6
12. Marina Charitonova Garsų mozaika 5-8
13. A.Liutkienė Skautai 5-8
14. L.Šukienė Jaunieji maltiečiai 5-8

 

1-4 klasių neformaliojo švietimo pasiūla

Eil. Nr. Neformaliojo švietimo veiklos pavadinimas       Vadovas  Klasės Valandos
  1. Lietuvių liaudies šokių ratelis D. Šatienė

1-4

2

2.

Skautų būrelis A.Liutkienė

1-4

1

3

Menų dirbtuvėlės A.Levinskienė

1-4

1

4.

Raiškaus žodžio būrelis R. Juodsnukienė

3

1

5.

Mažieji maltiečiai R. Juodsnukienė

1-4

1

6.

Mažieji dainorėliai I.Radzevičienė

2-4

1

7.

Estradinis dainavimas L. Suchorukovienė

1-4

2

8.

Berniukų choras L. Suchorukovienė

1-4

2

9.

Keramikos būrelis D. Mikulevičienė

1-4

2

10.

„Šviesoforo“ būrelis R. Bartkutė

1-4

1

11.

Sporto būrelis R. Bartkutė

1-4

2

12.

Jaunųjų miško bičiulių būrelis J. Skindzerienė

1-4

1

13.

Robotikos būrelis J. Skindzerienė

1-4

2

14.

„English club“ R. Ustilienė

2-4

1

15.

Matematikų būrelis O. Stadalienė

1

1

16.

Smalsučio mokyklėlė J. Pranskevičienė

2-4

1

17.

Ritminiai šokiai I.Radzevičienė

3-4

1

18.

Kompiuterio pradžiamokslis J. Simonaitytė

1-2

1

19.

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas (4abc kl.) L. Suchorukovienė

4

1

20.

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas (2abd) L. Suchorukovienė

2

1

21

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas (3ab) L. Suchorukovienė

3

2

22

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas (2c) A.Liutkienė

2

1

Ašmintos daugiafunkcis centras

1.

Etnokultūra R. Vaitauskaitė

1-4

1

2.

Aš ir tu –sportuojame kartu R. Margelevičiūtė

1-4

1

3.

Dainavimo būrelis  

1-4

1