Psichologė

Progimnazijos psichologė Stefa Grigalevičienė, psichologės asistentė Aušrinė Diksaitė

Veiklos sritys:

Psichologinis įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų, raidos, asmenybės, vystymosi ypatumų, ugdymo (-si) problemų, elgesio ir/ar emocinių problemų, profesinio kryptingumo ir pan.

Psichologinis konsultavimas (mokinių, pedagogų, tėvų, šeimų): sprendžiant  mokinių adaptacijos, mokymosi, bendravimo, asmenybės vystymosi, elgesio ir/ar emocines problemas, įvairių krizių atvejais, mokinių ir jų tėvų konsultavimas karjeros planavimo klausimais). Savo darbe taiko elgesio ir kognityvinės terapijos darbo metodus.

Psichologinis švietimas (mokinių, tėvų, pedagogų): paskaitos, pokalbiai, užsiėmimai, pranešimai, seminarai.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

Tiriamoji veikla mokinių individualioms, mokyklos bendruomenės psichologinėms problemoms įvertinti.

Darbo laikas

Progimnazijos psichologės darbo laikas per savaitę paskirstomas taip: 50% (20 val.) tiesioginiam kontaktui su psichologinės pagalbos gavėjais, t.y. psichologiniam konsultavimui, įvertinimui, tyrimui; kiti 50% (20 val.) duomenims ir dokumentams tvarkyti, rekomendacijoms rengti, ruoštis paskaitoms, seminarams, susirinkimams, posėdžiams, profesiniam kuravimui, konsultavimuisi su kolegomis ir pan. (šis laikas derinamas individualiai su mokyklos vadovu).

Pageidautina kreiptis į psichologę kontaktinio laiko valandomis. Negalinčius ar pageidaujančius atvykti kitu laiku, prašome derinti individualiai. Psichologės telefono numeris: 867076910. Galima parašyti psichologei ir į mokyklos el.dienyną. Dėkojame už supratingumą.

PSICHOLOGĖS STEFOS GRIGALEVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 M.M.

PSICHOLOGĖS ASISTENTĖS AUŠRINĖS DIKSAITĖS DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 M.M.