Psichologės

Progimnazijos psichologės Stefa Grigalevičienė ir Gintarė Bendinskaitė.

Veiklos sritys:

Psichologinis įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų, raidos, asmenybės, vystymosi ypatumų, ugdymo (-si) problemų, elgesio ir/ar emocinių problemų, profesinio kryptingumo ir pan.

Psichologinis konsultavimas (mokinių, pedagogų, tėvų, šeimų): sprendžiant  mokinių adaptacijos, mokymosi, bendravimo, asmenybės vystymosi, elgesio ir/ar emocines problemas, įvairių krizių atvejais, mokinių ir jų tėvų konsultavimas karjeros planavimo klausimais). Savo darbe taiko elgesio ir kognityvinės terapijos darbo metodus.

Psichologinis švietimas (mokinių, tėvų, pedagogų): paskaitos, pokalbiai, užsiėmimai, pranešimai, seminarai.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

Tiriamoji veikla mokinių individualioms, mokyklos bendruomenės psichologinėms problemoms įvertinti.

Darbo laikas

Progimnazijos psichologių darbo laikas per savaitę paskirstomas taip: 50% (20 val.) tiesioginiam kontaktui su psichologinės pagalbos gavėjais, t.y. psichologiniam konsultavimui, įvertinimui, tyrimui; kiti 50% (20 val.) duomenims ir dokumentams tvarkyti, rekomendacijoms rengti, ruoštis paskaitoms, seminarams, susirinkimams, posėdžiams, profesiniam kuravimui, konsultavimuisi su kolegomis ir pan. (šis laikas derinamas individualiai su mokyklos vadovu).

Pageidautina kreiptis į psichologes kontaktinio laiko valandomis. Negalinčius ar pageidaujančius atvykti kitu laiku, prašome derinti individualiai.  Galima parašyti psichologėms per mokyklos el. dienyną. Dėkojame už supratingumą.

Stefos Grigalevičienės darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Gintarės Bendinskaitės darbo grafikas 2022-2023 m. m.