Progimnazijos darbo apmokėjimo sistema

 

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024

 

 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 2023 M.

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu(Žin.2000Nr.10-236;2005 Nr.139-5008) ir Vyriausybės nutarimu Nr.480 ( Žin.2003 Nr.38-1739; 2009 Nr.154-6976) patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašymu.

Duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių