Vykdomi projektai

Vykdomi tarptautiniai projektai

 

daiva

 

 

                  Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta 146 301,00 eurų dotacija.Šį projektą įgyvendina konsorciumas – visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai-darželiai. Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio–2022 m. birželio mėn. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas mokyklų darbuotojams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių šioje srityje, susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi. Projekto veiklomis mokyklų emocinė aplinka bus gerinama dviem aspektais: emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje. Todėl 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins kasdienėje praktikoje savo mokyklose.

  • Programos „Erasmus+“ 2020 m. mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “MATHS IN MOTION“ („MATEMATIKA JUDESYJE“)

Projekto trukmė 2 metai.

Projekte dalyvauja 5 mokyklos iš ES šalių – Švedijos, Estijos, Portugalijos, Čekijos ir Lietuvos. Šalis koordinatorė – Čekija.

Projekte bus vystomos dvi pagrindinės veiklų sritys - matematika ir socialinės-kultūrinės veiklos. Matematikos dalyko veiklos bus glaudžiai susietos su kūno kultūra, daile, IT. Bus gilinamasi ir tyrinėjama tokios sritys, kaip matematika dailėje, matematiniai žaidimai, logika, geometrija, statistika.

  • Programos „Erasmus+“ 2020 m. strateginės partnerystės projektas “IMPROVE TEACHING AND ACHIEVE RESULTS THROUGH INCLUSION“ („Menas & IT – Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas per įtraukimą“) sutarties nr. - 2020-1-ro01-KA227-sch-095346

Projekto trukmė 2 metai.

Dalyvauja – 5 mokyklos iš ES šalių – Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos. Šalis koordinatorė – Rumunija.

Projekto vykdymo laikotarpis - 01.03.2021-28.02.2023.

Projekto struktūra – 4 semestrai, per kuriuos perskaitomos keturios knygos; Plėtojamos 4 temos, apimančios įvairias veiklas, susietas su kiekviena knygos tema.

Projekto prioritetai ir kryptys:

1. Įgūdžių vystymas ir įtraukimas per kūrybiškumą ir menus.

2. Mokomųjų dalykų profilio stiprinimas.

3. Spręsti ankstyvo išėjimo iš mokyklos ir nepalankios padėties problemas.