Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m.

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.

2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m.

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių ataskaitų rinkinys 2021.09.29

2020 m.

2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.

2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30

2019 m. I pusmečio tarp.atask. rinkinys

2019 m. 1 ketv. tarpinės finansinės ataskaitos_

2018 m.

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30

Tarpinių ataskaitų rinkinys_2018_I_ketv.

2017 m.

Veiklos ataskaitų_rinkinys 2017_met.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-31

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. 1 pusmetis

2016 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. 2 pusmetis

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. 1 pusmetis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. 1 ketv.