Ryšiai su partneriais

Svarbiu prioritetu siekiant progimnazijos vizijoje apibrėžtų vertybių – patrauklumo, šiuolaikiškumo, atvirumo naujovėms ir kaitai – akcentuojamas mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas, partnerystės ryšių ir atvirumo siekis. Šio prioriteto įgyvendinimui mokykloje realizuojama socialinės partnerystės sistema trimis lygiais:

 • europiniu;
 • nacionaliniu;
 • rajoniniu.

Europinis lygmuo vystomas per įgyvendinamus ,,Erasmus+“ projektus. 2016-2017 m.m. progimnazija dalyvauja keturiuose ,,Erasmus+“ projektuose.

Nacionaliniu lygiu partnerystė plėtojama dalyvaujant mokyklų, pripažintų sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, veiklose.

Rajoninis bendravimas vystomas pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, dalyvaujant įvairiuose rajono renginiuose, akcijose.

 Iš Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitos (2015-11-26 Nr. A-17):

,,Progimnazijos ryšiai yra geri (3 lygis), išsiskiria sparčiai tobulėjanti progimnazijos partnerystė su kitomis institucijomis. Bendruomenė supranta progimnazijos svarbą ir reikšmę vietos aplinkai, stiprina mokyklos įvaizdį, kuria ir puoselėja tradicijas. Progimnazijos veikla tenkina vietos bendruomenę ir yra svarbi Prienų miesto gyvenimo dalis. Bendravimas ir bendradarbiavimas vykdomas įvairiomis kryptimis: sporto, menine, socialine. Mokykla yra aktyvi Prienų miesto visuomeninio gyvenimo dalyvė… Partnerystė su kitomis institucijomis įvairi ir lanksti. Progimnazija dalyvauja įvairiuose socialiniuose, mokomuosiuose, rajono bendruomenės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, kurie turi įtakos mokinių mokymosi pasiekimams, pažangai, motyvacijai, aktyvina ir plečia mokinių formalųjį ugdymą, garsina mokyklos vardą ir yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas.“

Bendradarbiavimo sutartys:

 • 2023-10-12 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centru;
 • 2023-10-04 – bendradarbiavimo sutartis su viešąja įstaiga ,,Išmanūs finansai“ dėl mokinių finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo;
 • 2021-02-02 – aplinkosauginio ugdymo bendradarbiavimo sutartis su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru;
 • 2021-03-01 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dėl gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo organizavimo.
 • 2019-02-12 – bendradarbiavimo deklaracija su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka;
 • 2019-03-05 – bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA;
 • 2019-09-13 – bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Tikra mityba“;
 • 2019-11-21 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru;
 • 2018-05-16 – bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru;
 • 2018-06-12 – bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC);
 • 2018-10-10 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
 • 2018-12-18 – bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru;
 • 2018-11-22 – bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Sveikatai palankus“;
 • 2016-03-02 – bendradarbiavimo sutartis su Balbieriškio laisvalaikio ir kultūros centru;
 • 2016-12-12 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų lopšeliu-darželiu ,,Saulutė“;
 • 2015-01-20 – bendradarbiavimo sutartis su Nemuno kilpų regioninio parko direkcija;
 • 2014-04-21 – bendradarbiavimo sutartis su UAB ,,Šviesa“;
 • 2014-11-05  – bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centru;
 • 2013-12-06 pasirašytos jungtinės veiklos sutartys su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka ir Prienų Kultūros ir laisvalaikio centru;
 • 2013-12-31 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru;
 • 2010-12-20 – bendradarbiavimo sutartis su Alytaus ,,Volungės“ pagrindine mokykla;
 • 2009-06-11 – bendradarbiavimo sutartis su Kauno statybininkų rengimo centru;
 • 2009-02-13 – bendradarbiavimo sutartis su asociacijos ,,Lietuvos skautija“ padaliniu ,,Prienų tuntas“;
 • 2007-10-29 – partnerystės sutartis su Prienų ,,Žiburio“ gimnazija;
 • 2007-12-05 – bendradarbiavimo sutartis su Prienų Darbo birža;