Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. rugsėjo 30 d.

Biudeto vykdymo ataskaitos 2019 II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos svetainei 2019 I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 4 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 1 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-09-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. 1 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. 4 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. 1 ketv.

Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų 2015 m. rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015 m. 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015 m. 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015 m. 1 ketv.

2014 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 Biudžeto tarpinių ataskaitų rinkinys 2014-09-30

Biudžeto ataskaitos 2014-07-01 

2014 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos_

2014 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų 2013 m. rinkinys

2013 III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų 2012 m. rinkinys

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2011 m.

 

Mokyklos biudžetas 2012 ir 2013 m.

Eil Nr.


Lėšų paskirtis


Suma pagal 2012 m. planą


Suma pagal 2013 m. planą


MK lėšos (Mokinio krepšelis)

1. Darbo užmokestis 1892900 1779400
2. Socialinio draudimo įmokos 586400 551200
3. Spaudiniai 7700 23000
4. Kvalifikacijos kėlimas 2500 2000
5. Kitos paslaugos 3300 3500
6. Kitos prekės 1200 2000
7. Parama šeimai (deleguota) 202400 187100
7. Socialinė parama pinigais (pavėžėjimas) 55800 65000
8. Darbdavių socialinė parama 2500


Aplinkos lėšos

1. Darbo užmokestis 345700 295300
2. Socialinio draudimo įmokos 107200 91500
3. Medikamentai
4. Komunalinės paslaugos 240000 190000
5. Ryšių paslaugos 6100 3000
6. Transporto išlaikymas 20000 26000
7. Spaudiniai
8. Kitos prekės 1500 2500
9. Komandiruotės
10. Ilgalaikio mat. turto ein. remontas 3000
11. Kvalifikacijos kėlimas 800 800
12. Kitos paslaugos 7500 8500
13. Parama šeimai 60700 56100
14. Darbdavių socialinė parama


Specialioji programa

1. Komunalinės paslaugos 5000 5000
2. Transporto išlaikymas 3000 1000
3. Kitos prekės 7400 5000

 

Mokyklos biudžetas 2010 ir 2009 m.

 

Eil Nr.
Lėšų paskirtis

Suma pagal 2009 m. planą

Suma pagal 2010 m. planą


MK (Mokinio krepšelis)

1. Darbo užmokestis 1 725 200 1 497 000
2. Socialinio draudimo įmokos 545 800 463 800
3. Spaudiniai 47 700 22 000
4. Kvalifikacijos kėlimas 6 800 6 800
5. Kitos paslaugos 8 600 9 500
6. Parama šeimai (deleguota) 113 600 163 900
7. Socialinė parama pinigais (pavėžėjimas) 47 900 35 000
8. Darbdavių socialinė parama 5 500 4 500


Aplinkos lėšos

1. Darbo užmokestis 264 200 188 100
2. Socialinio draudimo įmokos 82 700 58 300
3. Medikamentai 1000 900
4. Šildymas 294 400 148 000
5. Elektros energija 42 000 47 000
6. Ryšių paslaugos 4 600 4600
7. Transporto išlaikymas 1 200 1000
8. Apranga ir patalynė 500 400
9. Spaudiniai 1000 900
10. Kitos prekės 12 700 6 000
11. Komandiruotės 300
12. Vandentiekis ir kanalizacija 16 400 13 200
13. Ilgalaikio mat. turto ein. remontas 3 600 5 000
14. Kvalifikacijos kėlimas 1 500 1 200
15. Kitos paslaugos 17 700 15 000
16. Parama šeimai 38 900 49 200
17. Darbdavių socialinė parama 2 500 2 100


Specialioji programa

1. Šildymas 2 000
2. Elektros energija 1 000
3. Kitos prekės 6 200
4. Vandentiekis ir kanalizacija 800

 

Mokyklos biudžetas 2008 m.

Mokymo lėšos - 2 026 000 Lt.

Ūkio lėšos - 695 500 Lt.

Mokyklos rėmėjų įnašai - 15 995 Lt.

Lėšos mokytojų atlyginimams - 1 478 700 Lt.

Lėšos mokytojų kvalifikacijai tobulinti - 19 400 Lt.

Lėšos vadovėliams įsigyti - 46 800 Lt.

Lėšos mokymo priemonėms pirkti - 9 400 Lt.

Mokyklai skirtų mokinio krepšelio lėšų dydis 1 mokiniui vidutiniškai 2988 Lt.