Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos 2017-2018 mokslo metams:

  • Rusų k. mokytojo –  nepilnam krūviui (16 kontaktinių valandų).
  • Anglų k. mokytojo – vieneriems mokslo metams nuo lapkričio 22 d. (21 kontaktinė valanda)
  • Mokytojo padėjėjo – 0,5 et.
  • Logopedo – 0,5 et.
  • Mokytojo robotikos būrelio veikloms organizuoti.
  • Lietuvių k. mokytojo –  nepilnam krūviui (10 kontaktinių valandų).