Laisvos darbo vietos


Laisvos darbo vietos:

muzikos mokytojo – 1 etatas;

mokytojo padėjėjo – 0,6 etato.