Laisvos darbo vietos

Konkursas Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui  pareigoms užimti - Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atrankas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. laisvoms darbo vietoms:

Vyr. buhalterio - Vyr. buhalteris

Specialiojo pedagogo-logopedo - Logopedas – specialusis pedagogas

Mokytojo padėjėjų - Mokytojo padėjėjai

Pailgintos dienos grupės auklėtojo - Pailgintos dienos grupės auklėtojas

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjas - Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjas

Technologijų mokytojo - Technologijų mokytojas