Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti Progimnazijos mokinių savivaldos institucija. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.

Mokinių taryba:

  • svarsto mokinių teisių klausimus Progimnazijoje;
  • inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  • dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos tarybą;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos užtikrinimu Progimnazijoje;
  • už savo veiklą mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkimuose.

 

Šiuo metu vyksta rinkimai į 2020-2021 m.m. Mokinių tarybą.

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė 8a klasės mokinė Skaistė

Mokinių tarybą 2019-2020 m. sudaro 33 5-8 klasių mokiniai.

5-okai Luka, Toma, Kornelija, Samanta, Klaidas, Gabrielė

6-okai Vincas, Emilija, Kyra, Justė, Gabrielė, Vasara, Karolis, Jogaila

7-okai Akvilė, Urtė, Vakarė, Orinta, Seimantė, Viktorija, Miglė, Ieva, Elžbieta

8-okai Ainora, Vėjūnė, Karolina, Augustė, Viktorija, Erikas, Patricija, Meida, Kamilė.