Darbo tvarkos taisyklės

Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Mokinio elgesio taisyklės