Vidaus darbo tvarkos taisyklės

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Mokinio elgesio taisyklės