Logopedės

Aldona Venterienė, Rūta Ramanauskaitė, Gitana Rutkauskienė

  • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
  • Numato korekcijos būdus ir priemones, kad būtų užkirstas kelias galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti;
  • Organizuoja individualias ir grupines  korekcinio darbo  pratybas įvairiems  kalbos  sutrikimams  šalinti;
  • Teikia  metodinę  pagalbą  mokytojams,  mokinių  tėvams.
  • Teikia  pagalbą. mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS IR LOGOPEDĖS RŪTOS RAMANAUSKAITĖS DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 M.M.

LOGOPEDĖS – SPEC. PEDAGOGĖS GITANOS RUTKAUSKIENĖS DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 M.M.

LOGOPEDĖS ALDONOS VENTERIENĖS DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 M.M.