Logopedė

Sonata Labanauskienė,  Aldona Venterienė, Rūta Ramanauskaitė

  • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
  • Numato korekcijos būdus ir priemones, kad būtų užkirstas kelias galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti;
  • Organizuoja individualias ir grupines  korekcinio darbo  pratybas įvairiems  kalbos  sutrikimams  šalinti;
  • Teikia  metodinę  pagalbą  mokytojams,  mokinių  tėvams.
  • Teikia  pagalbą. mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS LOGOPEDĖS SONATOS LABANAUSKIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS 2016-2017 M. M.

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS LOGOPEDĖS ALDONOS VENTERIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS 2016-2017 M. M.

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS LOGOPEDĖS RŪTOS RAMANAUSKAITĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS 2016-2017 M. M.

LOGOPEDO VEIKLOS PROGRAMA 2016-2017 M. M.