Logopedės

Aldona Venterienė, Rūta Ramanauskaitė, Gitana Rutkauskienė, Rūta Švirinienė, Vilija Zablackienė

  • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
  • Numato korekcijos būdus ir priemones, kad būtų užkirstas kelias galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti;
  • Organizuoja individualias ir grupines  korekcinio darbo  pratybas įvairiems  kalbos  sutrikimams  šalinti;
  • Teikia  metodinę  pagalbą  mokytojams,  mokinių  tėvams.
  • Teikia  pagalbą. mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

Aldonos Venterienės darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Rūtos Ramanauskaitės darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Gitanos Rutkauskienės darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Rūtos Šavirienės darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Vilijos Zablackienės darbo grafikas 2022-2023 m. m.