Strateginiai planai

STRATEGINIAI PROGIMNAZIJOS TIKSLAI 2016 – 2018 M.

  • Bendruomeniškumas ir sutelktumas plėtojant lyderystę;
  • Pamokos organizavimo kokybė:
    – Skatinant savirefleksiją, mokymąsi vieniems iš kitų, patirties sklaidą;
    – Intensyvinant administracijos vykdomą pamokų stebėseną, mokytojų konsultavimą bei jų darbo vertinimą.

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos strateginis planas 2013 – 2015 m.