Strateginiai planai

STRATEGINIS PROGIMNAZIJOS TIKSLAS 2022 – 2024 M.

Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis.

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2022–2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos strateginis planas 2013 – 2015 m.