Strateginiai planai

STRATEGINIAI PROGIMNAZIJOS TIKSLAI 2016 – 2018 M.

  • Bendruomeniškumas ir sutelktumas plėtojant lyderystę;
  • Pamokos organizavimo kokybė:
    – Skatinant savirefleksiją, mokymąsi vieniems iš kitų, patirties sklaidą;
    – Intensyvinant administracijos vykdomą pamokų stebėseną, mokytojų konsultavimą bei jų darbo vertinimą.

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos strateginis planas 2013 – 2015 m.