Prevencinė veikla

Mokykloje vykdomos prevencinės programos

Zipio draugai priešmokyklinio ugdymo grupėse

Antrasis žingsnis 1-4 klasėse

LION QUEST. Paauglystės kryžkelė

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Mokykloje vykdomų programų integravimas