Prevencinė veikla

Mokykloje vykdomos prevencinės programos:

Zipio draugai priešmokyklinio ugdymo grupėse

Antrasis žingsnis vykdoma 1-4 klasėse

LION QUEST. Paauglystės kryžkelės vykdoma 5-8 klasėse

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Mokykloje vykdomų programų integravimas