Įgyvendinti projektai

 

 • 2007-2008 m. m. kartu su mokiniais iš Italijos, Norvegijos ir Lenkijos įvykdytas projektas „Tales from…“;
 • 2007-2008 m. m. įvykdytas projektas „Christmas in different countries“;
 • 2008-2009 m. m. kartu su mokiniais iš Graikijos vykdomas projektas „The Rights of the Children“;
 • 2010 – 2012 m. Projektas ,,Bendravimas vertybė“;
 • 2012 m. Projektas ,,Solidarumo sklaida“;
 • 2015 – 2017 m. Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Geras mokymas pažadina mokymąsi“;
 • 2015 -2017 m. „Erasmus+“ projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“;
 • 2016 – 2017 m. Erasmus+“ KA1 projektas ,,Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“;
 • 2013-2015m. Comenius projektas „WATER•WISE ~ enjoy, understand, value“;
 • 2014-2016m. eTwinning projektas „WEATHERCHANGES“;
 • 2015 – 2017 m. Erasmus+ KA2 projektas „Climate Change vs today‘s lifestyles: A new challenge for European youths“;
 • 2017 – 2019 m. Erasmus+ KA2 projektas „Y.E.A.H.“ – „Young Europeans – Active & Healthy“;
 • 2019 – 2020 m. eTwinning projektas ,, Countries, cultures and customs‘‘;
 • 2019 – 2020 m. eTwinning projektas ,,Christmas is Coming‘‘.
 • 2020-2021 m. Erasmus+ projektas “Europe – Our Home” („Europa – mūsų namai“)
 • 2020-2022 m.  Erasmus+ projektas „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“.
 • 2021-2023 m. Erasmus+ projektas „Menas & IT – Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas per įtraukimą“