Mokytojams

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Individualios pažangos/pasiekimų fiksavimo ir analizavimo dalykų pamokose  forma

*********************************************************

Rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų ir specialistų veiklos

__________________________________________________________________________________

Naujosios Z kartos ugdymo aspektai

_________________________________________________________________________________

2019-2020 m.m. rugsėjo mėnesį mokykloje budi tik mokyklos valgykloje. Grafikas

__________________________________________________________________________________

Mokykloje naudojamos planavimo formos:

INTEGRUOJAMOS_PROGRAMOS

Nef.šv.-modulių-programų-forma

Ilgalaikio-plano-forma