Mokytojams

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Individualios pažangos/pasiekimų fiksavimo ir analizavimo dalykų pamokose  forma

*********************************************************

Rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų ir specialistų veiklos

__________________________________________________________________________________

Naujosios Z kartos ugdymo aspektai

_________________________________________________________________________________

Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

Mokytoju budėjimo grafikas 2017-2018Ip

Budėjimo lapas2017_2018

__________________________________________________________________________________

Mokykloje naudojamos planavimo formos:

INTEGRUOJAMOS_PROGRAMOS

Nef.šv.-modulių-programų-forma 2017 Nauja

Ilgalaikio-plano-forma 2017 Nauja