Mokytojams

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Individualios pažangos/pasiekimų fiksavimo ir analizavimo dalykų pamokose  forma

*********************************************************

Rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų ir specialistų veiklos

__________________________________________________________________________________

Naujosios Z kartos ugdymo aspektai

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Mokykloje naudojamos planavimo formos:

INTEGRUOJAMOS Į UGDYMO TURINĮ PROGRAMOS 2021

Nef.šv.-modulių-programų-forma

Ilgalaikio-plano-forma