Mokytojams

 

Rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų ir specialistų veiklos

__________________________________________________________________________________

Naujosios Z kartos ugdymo aspektai

_________________________________________________________________________________

Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

Budėjimo grafikas 2016-2017 m.m. I pusm..

Budėjimo lapas 2016_2017as  I pusm.

__________________________________________________________________________________

Mokykloje naudojamos planavimo formos:

INTEGRUOJAMOS_UGDOMĄJĮ PROCESĄ PROGRAMOS 2015-2016 M.M.

Neformaliojo švietimo programos, modulių programų formos 2014-09

Ilgalaikio plano forma ir rekomendacijos 2014-09

Individualizuotos programos forma 2014-09

Pritaikytos programos forma 2014-09