Teikiamos paslaugos

  • Mokiniai mokykloje gauna mokamą ir nemokamą maitinimą. Nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės Tarybos patvirtinta tvarka.
  • Organizuojamas mokinių, gyvenančių toliau negu 3 km nuo progimnazijos, pavėžėjimas vadovaujantis tarybos sprendimu.
  • Pagal tėvų pageidavimus vadovaudamasi teikiamais prašymais mokykla organizuoja darbą su pailgintos dienos grupėmis.
  • Nuo 2015-2016 m. m. progimnazijoje pagal poreikį teikiama mokytojo padėjėjo paslauga.
  • Tėvai ir mokiniai su svarbiausiais dokumentais, reglamentuojančiais progimnazijos veiklą, gali susipažinti mokyklos informaciniame centre ir Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje: www.smm.lt
  • Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje tėvai turi galimybę nusiskundimus dėl mokyklos veiklos pateikti raštu ir žodžiu kreipdamiesi į mokyklos administraciją.