Erasmus+ projektai

Prienų „Ąžuolo” progimnazija dalyvauja naujame Erasmus+ projekte

Vadovaujantis Švietimo mainų paramos fondo  direktoriaus 2019-10-01 d. įsakymu Nr. VE-177 „Dėl 2019 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektų finansavimo“ Prienų „Ąžuolo” progimnazijai  skirta dotacija įgyvendinti mokyklų mainų partnerystės projektą “Europe – Our Home” (Europa – mūsų namai”).

Gruodžio pirmąją savaitę Čekijoje įvyko šio projekto pirmasis kontaktinis susitikimas. Susitikimą organizavo projektą koordinuojanti Čekijos Kravare miestelio pagrindinė mokykla. Progimnazijai atstovaujanti komanda, susidedanti iš keturių mokinių, progimnazijos direktorės ir dviejų lydinčiųjų projekto darbo grupės narių, buvo svetingai priimta. Taip  kaip ir kitų projekte dalyvaujančių mokyklų iš Italijos, Ispanijos ir Lenkijos delegacijos. Produktyviai dirbta kiekvieną susitikimo dieną: aptarti projekto tikslai, sukonkretintos ir suplanuotos veiklos jiems įgyvendinti. Numatytos konkrečios datos būsimiems susitikimams kitose šalyse, pasidalinti projekto darbai ir atsakomybės. Mokiniai  turėjo galimybę pristatyti savo mokyklas,  dirbo grupėmis, kurdami daugiakalbį žodyną ir jį iliustruodami piešinais, gamino darbelius Kalėdinei mugei. Susitikime mokiniai daug sužinojo apie tradicinį čekų veikėją – šv.Mikalojų.

Džiugu, kad mūsų projekto darbo grupės mokytojų komanda galėjo pasidalinti su kitų šalių mokytojais gerąja darbo patirtimi organizuojant Etwinning projektus. Dirbdami visi kartu projekto komandų mokytojai mokėsi naudotis  Hot Potatoes internetine programėle.

Koordinuojanti mokykla organizavo turiningas keliones į Čekijos miestus – Opavą, vadinamą baltuoju Silezijos perlu,  ir Ostravą – Moravijos ir Silezijos regiono sostinę.  Opavoje teko įkopti į 60 m. aukščio savivaldybės pastato bokštą ir iš jo pasigrožėti miesto vaizdais.

Ostravoje  įspūdį paliko aplankytas Landek parkas -  didžiausias Čekijoje angliakasybos muziejus, įkurtas buvusioje anglies kasykloje. Šiame muziejuje mokiniai turėjo galimybę išbandyti gelbėtojų imituojamą trasą ir pajusti, kaip sunku šliaužti, rasti kelią, orentuotis gelbėtojams po žeme.

Projekto koordinatorė           Adelė Berezovskaja

Projektas skirtas vaikams 10 iki 14 metų ir daugiausia vyks anglų kalbos pamokose. Pagrindinis projekto tikslas yra motyvuoti vaikus kalbėti, pagerinti anglų kalbos vartojimą ir pašalinti kliūtis kalbant angliškai. Vaikai iš visų penkių Europos šalių dalyvaus bendroje projekto veikloje savo mokyklose įprastose pamokose, taip pat partnerių vizitų metu. Visas projekto veiklas rasite šiuo adresu:

http://www.europe-our-home.eu/zskravare.htm

untitled