Socialinės pedagogės

Veiklos sritys

  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
  • padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
  • bendradarbiauja su klasių mokytojomis, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas;
  • palaiko ryšius su Vaikų teisių tarnyba, Socialinės paramos skyriumi, Pedagogine-psichologine tarnyba, vaikų poliklinika ir kitomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą. Kartu su klasės mokytoja lanko vaikus jų namuose.

Eglės Zasčiurinskienės darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Monikos Muškietaitės darbo grafikas 2022-2023 m. m.