Socialinės pedagogės

Veiklos sritys

  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
  • padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
  • bendradarbiauja su klasių mokytojomis, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas;
  • palaiko ryšius su Vaikų teisių tarnyba, Socialinės paramos skyriumi, Pedagogine-psichologine tarnyba, vaikų poliklinika ir kitomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą. Kartu su klasės mokytoja lanko vaikus jų namuose.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS EGLĖS ZAŠČIURINSKIENĖS DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 M.M.