• Adelė Berezovskaja – „eTwinning“ nacionalinio konkurso nugalėtoja

                     Progimnazijos direktorė ir tarptautinių projektų koordinatorė Adelė Berezovskaja  buvo pakviestos dalyvauti  rugsėjo 30 d. Vilniuje organizuotuose „eTwinning“ nacionaliniuose apdovanojimuose 2020. Renginyje dalyvavo apie 150 įvairių Lietuvos  mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų, kurių veikla „eTwinning“ projekte buvo įvertinta Nacionaliniu kokybės ženkleliu ar eTwinning mokyklos ženkleliu. Džiugu, kad už įvykdytą eTwinning projektą „CHRISTMAS IS COMING“ Adelei Berezovskajai buvo suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ). Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams,

    Skaityti daugiau...
  • Skautiška veikla tęsiasi

                   „Skautų judėjimas auklėja žmogų, stiprina jį Lietuvos požiūriu, ugdo patriotinę dvasią ir verčia pasijausti tikru lietuvių tautos nariu“.  Prezidentas Valdas Adamkus Prienų r. skautų tunto skautai – draugiški, kūrybiški, pagarbūs, žingeidūs. Visada pasiruošę ugdytis įvairias skautiškas ir bendrąsias kompetencijas. Aktyvūs NVŠ veiklų dalyviai.Rugsėjo 18 ir 25 dienomis Paprienės laisvalaikio aikštėje ir „Ąžuolo“ progimnazijos teritorijoje vyko Prienų skautų tunto sueigos, kuriose vaikai žaidė ištvermės žaidimus, mokėsi dirbti grupėje. Atlikdami įvairias

    Skaityti daugiau...