Skautiška veikla tęsiasi

               „Skautų judėjimas auklėja žmogų, stiprina jį Lietuvos požiūriu, ugdo patriotinę dvasią ir verčia pasijausti tikru lietuvių tautos nariu“.  Prezidentas Valdas Adamkus Prienų r. skautų tunto skautai – draugiški, kūrybiški, pagarbūs, žingeidūs. Visada pasiruošę ugdytis įvairias skautiškas ir bendrąsias kompetencijas. Aktyvūs NVŠ veiklų dalyviai.Rugsėjo 18 ir 25 dienomis Paprienės laisvalaikio aikštėje ir „Ąžuolo“ progimnazijos teritorijoje vyko Prienų skautų tunto sueigos, kuriose vaikai žaidė ištvermės žaidimus, mokėsi dirbti grupėje. Atlikdami įvairias užduotis stengėsi kuo geriau pažinti savo draugus. Kartu su draugais kūrė siužetinius vaidinimus, kurių tikslas – mokėti suteikti pirmąją pagalbą, gaisro, nelaimingo atsitikimo ar skendimo metu. Dalyvavo žodžių mūšyje, skautiškų žaidimų pagalba lavino atidumą ir pastabumą.