• Laisvos darbo vietos

  Progimnazija skelbia atrankas pareigybėms: matematikos mokytojo – Matematikos mokytojas socialinio pedagogo – Socialinis pedagogas psichologo asistento – Psichologo asistentas specialiojo pedagogo – logopedo – Logopedas-spec. pedagogas  mokytojo padėjėjo – Mokytojo padėjėjas priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjo – Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjas pailgintos grupės auklėtojo – Pailgintos dienos grupės auklėtojas

  Skaityti daugiau...
 • LINKSMOS IR SAUGIOS VASAROS!

  untitled

  Straipsnis Saugi vasara 2020

  Skaityti daugiau...
 • Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Skrendu į vasarą“

                          Pasibaigus mokslo metams, birželio 8 – 12 dienomis, ,,Ąžuolo“ progimnazija vėl prisipildė smagaus vaikų juoko ir šurmulio! Į mokyklą sugrįžo vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Skrendu į vasarą“. Jos organizatorės: R. Lyberienė, V. Skaisgirienė ir R. Zykuvienė pasirūpino, kad mažiesiems netrūktų pramogų.                       Visą savaitę mokiniai turiningai, įdomiai, linksmai bei aktyviai leido laiką. Stovyklautojai šiais metais susiskirstė į tris „Saulyčių“, „Vaivorykščių“ ir „Žaibų“ komandas, kūrė savo šūkius bei emblemas,

  Skaityti daugiau...
 • Padėkota darbo karjerą baigusioms mokytojoms

  DSC00600

                         Birželio 16 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kolektyvas atsisveikino su trimis didelę patirtį turinčiomis, nuoširdžiai su kiekvienu kolega bendravusiomis pedagogėmis – matematikos vyresniąja mokytoja Irute Galiniene, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininke Zita Dobiliene ir pradinio ugdymo mokytoja eksperte Janina Pranskevičiene. Į šventinį, paskutinį šiais mokslo metais mokytojų tarybos pasėdį. padėkoti pedagogėms už ilgametę pedagoginę veiklą, nuoširdų darbą, bendruomeniškumą, įgyvendintus projektus ir iniciatyvas atvyko Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos Švietimo

  Skaityti daugiau...
 • Aštuntųjų klasių mokinių mokslo metų baigimo renginys

  Aštuntųjų klasių mokiniai kviečiami  į mokslo metų ir mokyklos baigimo renginį, kuris vyks 2020 m.  birželio 18 d.  10 val. mokyklos aktų salėje.   Klasėmis renkatės prie mokyklos sutartoje su auklėtojais vietoje.

  Skaityti daugiau...
 • Svarbūs pranešimai

  Skelbiamas Prienų rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas 2020-06-10 2020-06-10 12:55:18 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Vadovaujantis šiuo Aprašu vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) padeda organizuoti mokykla, kuri Prienų rajono savivaldybės

  Skaityti daugiau...
 • Informacija tėvams apie nemokamą maitinimą

  Informuojame, kad nemokamo maitinimo daviniai mokinių tėveliams bus išduodami: nuo 12.00 val. iki 17.00 val. birželio 10 dieną priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-2 klasių mokinių tėvams už gegužės 18 – birželio 4 dienas priešmokyklinukams, už birželio 1-4 dienas 1-2 kl.; nuo 9.00 val. iki 17.00 val. birželio 11 dieną  3 – 8 klasių mokinių tėvams  už birželio 1-4 dienas 3-4 kl, už birželio 1 – 18 dienas 5-8 kl.   

  Skaityti daugiau...
 • 5-8 klasių mokinių nuotolinių konsultacijų 2020 m. birželio 8-12 d. grafikas

  Konsultacijų pradžios laikas: 1 pamoka. 8.00; 2 pamoka 9.00; 3 pamoka 10.00; 4 pamoka 11.00; 5 pamoka 12.00; 6 pamoka 13.00; 7 pamoka 14.00

  Skaityti daugiau...