Struktūra ir kontaktai

MOKYKLOS HIMNAS

AŠ – ŠIANDIEN MOKINYS,
TU – ŠIANDIEN MOKINYS.
SKUBU PER SKAIČIŲ SEKĄ
SURASTI SAVO TAKĄ.

ĄŽUOLO TVIRTUMU, NEMUNO SKAIDRUMU
ĮSILIEJUS MINTY, ŠIRDY, ATMINTY,
SUBRANDINUS JAUSMUS, UŽAUGINUS SPARNUS…
TAVO PAUKŠČIAI ČIA BUVO SURADĘ SAVO NAMUS.

AŠ – ŠIANDIEN MOKINYS,
TU – ŠIANDIEN MOKINYS.
TAU RŪPI MEDIS, PAUKŠTIS…
MANE VILIOJA AUKŠTIS.

ĄŽUOLO TVIRTUMU, NEMUNO SKAIDRUMU
ĮSILIEJUS MINTY, ŠIRDY, ATMINTY,
SUBRANDINUS JAUSMUS, UŽAUGINUS SPARNUS…
TAVO PAUKŠČIAI ČIA BUVO SURADĘ SAVO NAMUS.

MES – ŠIANDIEN MOKINIAI,
JŪS – ŠIANDIEN MOKINIAI.
DAINUOKIM DAINĄ SAULEI
IR SKRISKIM Į PASAULĮ…

Muzika Indros Mažuikaitės
Žodžiai Linos Suchorukovienės

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.

Mokyklos adresas: Kęstučio g. 45, Prienai LT-59129
Elektroninis paštas:mokykla@azuolas.prienai.lm.lt


Svetainės adresas: http://www.azuolas.prienai.lm.lt

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos steigėjas: Prienų miesto savivaldybės taryba.
Mokyklos telefonas: 8-319-51118

Mokyklos kodas: 190190269
Banko sąskaita: LT304010041100080043
Bankas: AB Luminor Bankas
Banko kodas: 40100

________________________________________

 Mokykloje 2023 – 2024 m.m. mokosi 802 mokiniai. Sukomplektuota 37 klasių komplektai, tarp jų 5 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 2 jungtiniai 1-2, 3-4 klasių komplektai Ašmintos DC.

________________________________________

 Mokykloje dirba  63 ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojai,  10 pagalbos mokiniui specialistų, 24 mokytojo padėjėjos,  3 administracijos vadovai ugdymui.

_______________________________________

 Mokiniams ir mokytojams konsultacijas teikia logopedės, 2 psichologės, sveikatos priežiūros specialistė, 2 socialinės pedagogės, 2 spec. pedagogės, 2 bibliotekininkės, veikia 3 pailgintos  dienos grupės „Ąžuolo“ progimnazijoje ir 1 Ašmintos DC.

________________________________________

 Mokykloje dirba 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai.