Struktūra ir kontaktai


Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.

Mokyklos adresas: Kęstučio g. 45, Prienai LT-59129
Elektroninis paštas:mokykla@azuolas.prienai.lm.lt


Svetainės adresas: http://www.azuolas.prienai.lm.lt

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos steigėjas: Prienų miesto savivaldybės taryba.
Mokyklos telefonas: 8-319-51118

Mokyklos kodas: 190190269
Banko sąskaita: LT304010041100080043
Bankas: AB DnB NORD Bankas
Banko kodas: 40100

________________________________________

 Mokykloje 2017 – 2018 m.m. mokosi 646 mokiniai. Sukomplektuota 30 klasių komplektų, tarp jų trys priešmokyklinio ugdymo grupės ir du jungtiniai pradinių klasių komplektai.

________________________________________

 Mokykloje dirba 71 pedagoginis darbuotojas: 16 pradinių klasių mokytojų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 34 mokytojai dalykininkai, 1 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 4 mokytojo padėjėjos.

_______________________________________

 3 administracijos nariai.
_______________________________________

 Mokiniams ir mokytojams konsultacijas teikia logopedės, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, spec. pedagogės, 2 bibliotekininkės, veikia trys pailgintos darbo dienos grupės.

________________________________________

 Mokykloje dirba 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai.