Struktūra ir kontaktai


Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.

Mokyklos adresas: Kęstučio g. 45, Prienai LT-59129
Elektroninis paštas:mokykla@azuolas.prienai.lm.lt


Svetainės adresas: http://www.azuolas.prienai.lm.lt

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos steigėjas: Prienų miesto savivaldybės taryba.
Mokyklos telefonas: 8-319-51118

Mokyklos kodas: 190190269
Banko sąskaita: LT304010041100080043
Bankas: AB DnB NORD Bankas
Banko kodas: 40100

________________________________________

 Mokykloje 2018 – 2019 m.m. mokosi 676 mokiniai. Sukomplektuota 32klasių komplektai, tarp jų 4 priešmokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų Ašmintos daugiafunkciame centre) ir du jungtiniai pradinių klasių komplektai Ašmintos DC.

________________________________________

 Mokykloje dirba 72 pedagoginiai darbuotojai: 16 pradinių klasių mokytojų, 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 34 mokytojai dalykininkai, 2 priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojos, 3 mokytojo padėjėjos.

_______________________________________

 4 administracijos nariai.
_______________________________________

 Mokiniams ir mokytojams konsultacijas teikia logopedės, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė,2 socialinės pedagogės, spec. pedagogės, 2 bibliotekininkės, veikia trys pailgintos  dienos grupės.

________________________________________

 Mokykloje dirba 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai.