Struktūra ir kontaktai


Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.

Mokyklos adresas: Kęstučio g. 45, Prienai LT-59129
Elektroninis paštas:mokykla@azuolas.prienai.lm.lt


Svetainės adresas: http://www.azuolas.prienai.lm.lt

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos steigėjas: Prienų miesto savivaldybės taryba.
Mokyklos telefonas: 8-319-51118

Mokyklos kodas: 190190269
Banko sąskaita: LT304010041100080043
Bankas: AB DnB NORD Bankas
Banko kodas: 40100

________________________________________

 Mokykloje 2016 – 2017 m.m. mokosi 656 mokiniai. Sukomplektuota 30 klasių komplektų, tarp jų trys priešmokyklinio ugdymo grupės ir du jungtiniai pradinių klasių komplektai.

________________________________________

 Mokykloje dirba 66 pedagoginiai darbuotojai: 15 pradinių klasių mokytojų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 34 mokytojai dalykininkai.

_______________________________________

 3 administracijos nariai.
_______________________________________

 Mokiniams ir mokytojams konsultacijas teikia logopedės, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, spec. pedagogė, 2 bibliotekininkės, veikia trys pailgintos darbo dienos grupės.

________________________________________

 Mokykloje dirba 24 aptarnaujančio personalo darbuotojai.