Pagr. ugdymo programos I dalis

Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais:

1.1.  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas birželio 17 d.;

1.2.  Ugdymosi proceso trukmė -185 ugdymosi diena;

1.3.  Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę;

1.4.  Mokslo metai progimnazijos sprendimu 5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais. . Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

I trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., (59 mokymosi dienos),

II trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 19 d., (64 mokymosi dienos),

III trimestras: kovo 22 d. – birželio 17 d., (62 mokymosi dienos);

1.5.  Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

 

I pusmetis technologijų ir kitų dalykų pasikeitimui baigiasi 2021-01-31.

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-2021 m.m.

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-2020 m.m.

 

Integruojamosios programos ir medžiaga:

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog

http://www.mukis.lt