Ugdymas karjerai

UGDYMO KARJERAI INTEGRAVIMAS Į UGDOMĄJĄ VEIKLĄ

Ugdymo karjeraiprograma Į visus mokomuosius dalykus Priešmokyklinis ugdymas -2 val.1-4 kl. 2 val.5-8 kl.  po 1 val. į kiekvieną dalyką Mokyklos interneto svetainė,El.dienynas, failai www.mukis.ltwww.smm.lt Mokytojas
klasių vadovų veiklą 2 val. Klasės auklėtojas
neformalųjį švietimą (būrelius, renginius)pagal programas Kiekvienai klasių grupei  2 val. (į kiekvieną dalyką) Būrelio vadovas, renginio organizatorius

 

Naudingi testai apie profesijas

http://www.euroguidance.lt/naujienos/nauji-testai-apie-profesijas

Karjeros planavimas

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html


 

Penktadienį (2019-10-18), paskutiniųjų pamokų metu mokiniai dalyvavo projekto „Potyrio ir mokslo sintezė“ veiklose, kurias organizavo Lispa mokyklos (angl. LISP, iš angl. List Processing ‘sąrašų apdorojimas’) kompiuterinės grafikos ir IT mokytojas  Martynas Klimašauskas.  Vyko kompiuterinės grafikos ir animacijos užsiėmimas. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su vektorine grafika, piešimu kompiuterija, naudojantis Adobe Illustrator programa. Susipažino su programos galimybėmis ir patys pamėgino sukurti kompiuterinius piešinius ir logotipus.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos vaikų saviraišką ir kūrybiškimą technologijų, meno, inžinerijos ir gamtos mokslų srityse, naudojant moderniausias technologijas, taip užtikrinant pozityvią vaikų socializaciją ir bendradarbiavimą.

Organizuojamos 10 vienos dienos kūrybinių dirbtuvių skirtingose Lietuvos savivaldybėse: Marijampolėje, Kalvarijoje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Alytuje, Kaune, Vilniuje, Prienuose, Birštone, Šakiuose. Veiklos  aktualios ir įdomios mokiniams, naudingos ateityje renkantis profesinę veiklą.

Šaltinis: https://www.mokyklalispa.lt/project-details/projektas-potyrio-ir-mokslo-sinteze/

Daugiau apie mokykla: www.mokyklalispa.lt

 


 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 7-8 klasių mokiniai kartu su 300 kitų Lietuvos mokyklų mokiniais, besidominčiais policininko profesija, 2019-04-19 apsilankė Lietuvos policijos mokykloje Mastaičiuose.  Iš pradžių visų laukė kursantų rikiuotės grupės pasirodymas, vėliau sekė puikus kursantų šou, kurio metu kursantai parodė, kaip tinkamai sulaikyti įtariamąjį, padariusį nusikalstamą veiką, kokius taikomosios savigynos veiksmus atlikti, jeigu tave užpuolė. Renginio programą tęsė įspūdinga parodomoji programa „Šaunamojo ginklo valdymo technika“. Paskutinis kursantų pasirodymas vyko prie mokyklos esančios

 


 

 

 


 

Mokykloje  pradedamas  įgyvendinti projektas. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, remiantis „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

Įgyvendinant projektą, bus remiamasi „Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modeliu“ bei „Ugdymo karjerai programa (I-XII klasei, 2012 m.).

Šis modelis – tai mokyklų ugdymo karjerai sistemos, diegiamos visose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, turinio ir funkcionavimo principų aprašymas.

KARJERA – tai visą žmogaus gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS TIKSLAS – padėti mokiniams geriau pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, suformuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Karjeros kelias dar nesibaigia konkrečios mokymosi įstaigos užbaigimu ir konkrečios profesijos įsigijimu. Šiuolaikinėje sparčiai besikeičiančioje visuomenėje ir darbo rinkoje karjeros kelias – tai visą žmogaus gyvenimą trunkantis ir besikeičiantis procesas.

Projekto įgyvendinime dalyvaus suformuota ugdymo karjerai paslaugų teikimo komanda, mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, ugdymo karjerai specialistai (karjeros koordinatorius ir mobilus konsultantas).  Aktyviai prisidės mokyklos administracija ir tėvai.

Ugdymo karjerai programa bus integruojama pamokose, vyks specialūs karjeros užsiėmimai,  seminarai. Mokiniai gales susipažinti su mokymosi galimybėmis mokyklos informacinių technologijų sistemose, elektroninėse aplinkose nacionaliniu lygiu. Bus rengiami įvairūs karjeros informavimo renginiai.

„Ąžuolo“ progimnazijos karjeros koordinatorė yra mokyklos psichologė Stefa Grigalevičienė, o mokyklą vykdant šią veiklą kuruos mobili konsultantė Inga Abramavičienė.