Ugdymas karjerai

UGDYMO KARJERAI INTEGRAVIMAS Į UGDOMĄJĄ VEIKLĄ 2018-2019 M.M.

Ugdymo karjeraiprograma  Į visus mokomuosius dalykus Priešmokyklinis ugdymas -2 val.1-4 kl. 2 val.5-8 kl.  po 1 val. į kiekvieną dalyką Mokyklos interneto svetainė,El.dienynas, failai www.mukis.ltwww.smm.lt Mokytojas
klasių vadovų veiklą 2 val. Klasės auklėtojas
neformalųjį švietimą (būrelius, renginius)pagal programas Kiekvienai klasių grupei  2 val. (į kiekvieną dalyką) Būrelio vadovas, renginio organizatorius

 

Straipsnis: ,,Tėvų nuomonė labiausiai veikia specialybės pasirinkimą“

Tėvų nuomonė labiausiai veikia specialybės pasirinkimą
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/746207/tevu-nuomone-labiausiai-veikia-specialybes-pasirinkima
Tėvų nuomonė labiausiai veikia specialybės pasirinkimą
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/746207/tevu-nuomone-labiausiai-veikia-specialybes-pasirinkima
Tėvų nuomonė labiausiai veikia specialybės pasirinkimą
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/746207/tevu-nuomone-labiausiai-veikia-specialybes-pasirinkima

 

 

 

NR.1

Kauno Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija   gruodžio 19 d. pakvietė Lietuvos  7 – 12 klasių moksleivius  dalyvauti  „Žiemos puokštės“  parodoje – konkurse. Konkursas buvo skirtas aprangos dekoravimui šventiniais floristiniais elementais.

Sudalyvauti konkurse bei atvirų durų dienoje nusprendė ir mūsų progimnazijos mokiniai, kuriuos lydėjo technologijų mokytoja Reda Gelusevičienė ir psichologė, karjeros koordinatorė Stefa Grigalevičienė. Iš viso vyko 17 progimnazijos mokinių, o konkurse dalyvavo 5 mergaitės (Urtė Tamošiūnaitė, 7a kl., Ugnė Šalčiūtė, 7a kl., Aleksandra Sulžičkaitė, 7a kl., Vaida Gusaitė, 7a kl., Ieva Juodsnukytė, 5b kl.), kurias  ruošė  technologijų mokytoja Reda Gelusevičienė.  Jos, kartu su savo mokytoja parengė aprangos ekspozicijas, dekoruotas floristiniais elementais pavadinimu „Gėlių euforija“.

Konkurso metu pasirodė net 24 komandos su savo darbais iš visos Lietuvos mokyklų. Tikrai buvo į ką „akis paganyti“, iš ko pasisemti naujų idėjų, pasigrožėti kūrybiškais kitų bendraamžių ir vyresniųjų moksleivių darbais.

Tuo pačiu kolegija suorganizavo savo kasmetinę socialinę akciją. Konkurso dalyviai atsivežė su savimi šventinių puokščių kompozicijas, kurios vėliau buvo padovanotos slaugos ligoninei ir senelių namams. Mūsų mokinukai tai pat pristatė savo šventinės puokštės kompoziciją, kuri patraukė ne vieno dalyvio dėmesį.

Kolegijoje vyko ir Atvirų durų diena, kurios metu bendrojo lavinimo mokyklų  ir gimnazijų moksleiviai bei mokytojai  buvo supažindinami su technologijos mokslų specialybėmis. Renginio metu buvo demonstruojamos šiuolaikinės hidrotechnikos, kadastrinių matavimų, želdynų projektavimo ir įrengimo, miškininkystės bei kitų darbų technologijos. Moksleiviai galėjo patys išbandyti kai kuriuos technologinius procesus, taip pat turėjo progą pabendrauti su Kolegijos dėstytojais ir studentais.

Mūsų mokinėms už „Gėlių euforijos“ demonstravimą buvo įteikti Kauno Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  padėkos raštai.

 


Renginiai progimnazijoje Nacionalinės karjeros savaitės Lietuvoje metu

Egkle_Nr.1

Lietuvoje lapkričio 11–15 dienomis vyko profesinės savanorystės iniciatyvos „Kam to reikia?!“ rengiama Nacionalinė karjeros savaitė. Šios akcijos tikslas – supažindinti moksleivius su profesijų įvairove ir taip juos paskatinti dar mokykloje pradėti ruoštis sėkmingai karjerai. Siekiant moksleiviams pristatyti darbo ir karjeros perspektyvas Lietuvoje, labai svarbu, kad apie tai jie išgirstų iš pirmų lūpų – įvairiose srityse dirbančių suaugusiųjų. Taigi prisijungti prie iniciatyvos buvo kviečiamos Lietuvos įmonės ir organizacijos, norinčios mokiniams pristatyti savo veiklą, papasakoti apie savo atstovaujamą profesiją ir taip prisidėti prie jaunimo ugdymo.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai taip pat dalyvavo šioje akcijoje, sėkmingai aplankė keletą organizacijų bei įstaigų, išklausė paskaitą.

Lapkričio 11 d. progimnazijoje lankėsi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro atstovės ir papasakojo mūsų aštuntokams apie jų mokykloje taikomas mokymo programas, įgyjamas specialybes, supažindino su darbo rinkoje paklausiomis specialybėmis, diskutavo su moksleiviais apie profesijos pasirinkimą.

Lapkričio 12 d. mokiniai, lydimi progimnazijos psichologės, karjeros koordinatorės Stefos Grigalevičienės, lankėsi Prienų savivaldybėje ir susipažino su ten dirbančiųjų darbo specifika, galėjo juos stebėti darbo vietoje. Mūsų mokinukus maloniai sutiko ir ekskursiją pravedė Prienų rajono mero pavaduotojas Egidijus Visockas. Progimnazistai buvo labai aktyvūs, uždavinėjo darbuotojams klausimus, domėjosi tuo, ką jie veikia, kaip dirba ir pan. Todėl išvykome pilni gerų įspūdžių ir įgiję žinių apie kai kurias specialybes.

Lapkričio 14 d. progimnazijos mokiniai aplankė Birštono miesto sanatorijas „Eglė“ ir „Tulpė“. Turėjo galimybę susipažinti su ten dirbančiųjų, daugiausiai medicininės pakraipos profesiją įgijusių darbuotojų, darbo specifika, jų atliekamo darbo ypatumais, teikiamomis paslaugomis ten besilankantiems klientams ir pacientams, susipažino su keliamais reikalavimais, reikalingais įgūdžiais vienai ar kitai specialybei (profesijai). Birštoną palikome taip pat kupini gerų įspūdžių, patenkinę smalsumą ir įgiję profesinių žinių.

 

 


 

Karjeros diena Kauno taikomosios dailės mokykloje

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos aštuntokai balandžio 24 dieną lankėsi Kauno taikomosios dailės mokykloje organizuotame renginyje „Atrask save“, skirtame mokinių ugdymui karjerai. Juos lydėjo progimnazijos UK koordinatorė psichologė Stefa Grigalevičienė bei socialinė pedagogė Vaiga Šimukaitienė.

Mokiniai turėjo galimybę ne tik susipažinti su mokykla bei  joje vykdomomis profesinio mokymo programomis, bet ir dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose. Tiek iš mokinių susidomėjimo bei aktyvaus dalyvavimo praktinėse veiklose, tiek iš jų nuotaikos galėjome spėti, kad renginys jiems labai patiko ir paliko didelį įspūdį.

Renginio atidarymo metu stebėjome profesinės mokyklos mokinių surengtą madų šou „Arts through Arts“, kuriame jie demonstravo savo originalius darbus.

Vėliau apsilankėme mokyklos organizuotoje mugėje, kurioje savo autorinius darbus pardavinėjo mokyklos mokiniai ir studentai.

O dar vėliau pasiskirstėme po klases, kur buvome supažindinti su vykdomomis profesinio rengimo programomis ir galėjome praktiškai išbandyti visas veiklas. Mūsų mokiniai susidomėję klausėsi mokyklos dėstytojo paskaitos apie taikomąją fotografiją.

Turėjo galimybę išbandyti savo meninius sugebėjimus piešdami ant smėlio ir vandens. Piešimu ant vandens (piešimo metodika vadinama Ebru) mūsų mokiniai buvo itin sužavėti. Ne vienas savo nupieštą kūrinį parsivežė į namus.

Dalyvavo skrebinimo bei dekoratyvaus dažymo užsiėmimuose.

Stebėjo dailiųjų metalo dirbinių ir dailiosios keramikos dirbinių gamintojų profesijų besimokančiųjų darbą, taip pat turėjo galimybę išbandyti tai praktiškai.

Susipažinome su interjero apipavidalintojo, elektroninės leidybos maketuotojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus, vizualinės reklamos gamintojo, baldžiaus ir logisto ekspeditoriaus mokymo programomis. Išklausėme trumpas paskaitėles, netgi gavome patarimų, kaip, pavyzdžiui, tinkamai suderinti spalvas komponuojant nesudėtingų patalpų interjerą.

Galiausiai aplankėme dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo programos klasę, kur galėjome apžiūrėti rankų darbo lėles, susipažinti su jų gamybos technologijomis, apžiūrėti dailiosios tekstilės dirbinius ir pan

Namo grįžome kupini įspūdžių ir puikios nuotaikos.

Tikimės, kad mūsų mokiniai ne tik puikiai praleido laiką, bet ir turėjo galimybę, dalyvaudami praktinėse veiklose, geriau pažinti save, įvertinti savo gebėjimus taikomosios dailės srityje.

 

Parengė UK koordinatorė psichologė S. Grigalevičienė ir socialinė pedagogė V. Šimukaitienė

 


Kviečiame prisijungti prie bendraminčių facebook socialiniame tinkle.

 

 


 

Kviečiame paskaityti straipsnį ,,Karjeros planas – jau mokykloje“

 


KU _1

Kovo 6 dieną progimnazijoje vėl lankėsi karjeros konsultantė Inga Abramavičienė, kuri 5, 6 ir 7 klasių mokiniams vedė ugdymo karjerai užsiėmimus. Užsiėmimai mokiniams labai patiko.

Ugdymo karjerai užsiėmimus klasių valandėlių ar kitų pamokų metu veda ir progimnazijos karjeros koordinatorė, psichologė Stefa Grigalevičienė. Užsiėmimų metu mokiniai turi galimybę paanalizuoti savo ateities vizijas, atlieka kūrybines užduotis, įvairius asmenybės pažinimo, profesinio tinkamumo ir kitus testus, išklauso mokyklos karjeros koordinatorės patarimus ir pan. Vėliau savo įsivaizdavimus užrašo pildydami savo „Karjeros planus“.


 


Darbo bir_1

Kovo 5 d. „Ąžuolo“ progimnazijos 7c ir 8b klasių mokiniai su mokytoja Vilija Bičinskiene, socialine pedagoge Vaiga Šimukaitiene ir psichologe, karjeros koordinatore Stefa Grigalevičiene lankėsi Prienų darbo biržoje.

Darbo biržos specialistė jiems papasakojo, kaip renkantis tolimesnį gyvenimo kelią, būsimą profesiją svarbu pažinti save, savo norus, polinkius, galimybes bei realią darbo rinkos situaciją Lietuvoje. Ji kalbėjo apie šiais metais Lietuvoje paklausias profesijas, supažindino su 14 metų turinčių mokinių įsidarbinimo galimybėmis. Taip pat mokiniams buvo parodyti filmai apie juos dominančias profesijas.

Planuojama tokias išvykas suorganizuoti visiems 7-8 progimnazijos klasių mokiniams.

 


 

Mokykloje atliktas mokinių poreikių tyrimas. Jo rezultatai.

 


 

Mokykloje  pradedamas  įgyvendinti projektas. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, remiantis „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

Įgyvendinant projektą, bus remiamasi „Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modeliu“ bei „Ugdymo karjerai programa (I-XII klasei, 2012 m.).

Šis modelis – tai mokyklų ugdymo karjerai sistemos, diegiamos visose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, turinio ir funkcionavimo principų aprašymas.

KARJERA – tai visą žmogaus gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS TIKSLAS – padėti mokiniams geriau pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, suformuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Karjeros kelias dar nesibaigia konkrečios mokymosi įstaigos užbaigimu ir konkrečios profesijos įsigijimu. Šiuolaikinėje sparčiai besikeičiančioje visuomenėje ir darbo rinkoje karjeros kelias – tai visą žmogaus gyvenimą trunkantis ir besikeičiantis procesas.

Projekto įgyvendinime dalyvaus suformuota ugdymo karjerai paslaugų teikimo komanda, mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, ugdymo karjerai specialistai (karjeros koordinatorius ir mobilus konsultantas).  Aktyviai prisidės mokyklos administracija ir tėvai.

Ugdymo karjerai programa bus integruojama pamokose, vyks specialūs karjeros užsiėmimai,  seminarai. Mokiniai gales susipažinti su mokymosi galimybėmis mokyklos informacinių technologijų sistemose, elektroninėse aplinkose nacionaliniu lygiu. Bus rengiami įvairūs karjeros informavimo renginiai.

„Ąžuolo“ progimnazijos karjeros koordinatorė yra mokyklos psichologė Stefa Grigalevičienė, o mokyklą vykdant šią veiklą kuruos mobili konsultantė Inga Abramavičienė.