„Gražios raidės – dailus raštas“

                 Balandžio mėn. 12 d. Prienų „Ąžuolo“  progimnazijoje vyko rajoninis pradinių klasių dailaus rašto konkursas „Gražios raidės – dailus raštas“ . Konkurso tikslas – skatinti mokinius taisyklingai ir tvarkingai rašyti. Konkurse dalyvavo 50 mokinių iš Balbieriškio, Skriaudžių, Pakuonio, „Revuonos“ pagrindinių mokyklų, Stakliškių, Jiezno ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų bei „Ąžuolo“ progimnazijos.Mokslas grafologija – rašysenoje nagrinėja žmogaus charakterio, asmenybės bruožus, polinkius į tam tikrus dalykus. Senovės mąstytojas Konfucijus yra sakęs: „Saugokis žmogaus, kurio raštas siūbuoja kaip nendrė vėjyje“. Todėl konkurso organizatorės pasidžiaugė, kad susirinko tiek daug dailiai rašančių mokinių ir palinkėjo visiems sėkmingo darbo. Mokinių darbus vertino komisija: „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūnienė, mokytoja metodininkė Rima Lyberienė, spec. pedagogė Gitana Rutkauskienė, mokytoja metodininkė Diana Mikulevičienė. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: 1-2 klasės ir 3-4 klasės. Jų  užduotis buvo taisyklingai, estetiškai ir be klaidų nurašyti gautą tekstą. Po svarbiausio konkurso etapo mokiniai klausė mokytojos Vidos Milkevičienės pasakojimo apie rašto atsiradimą, apie pirmąsias rašytines ir spausdintines knygas. Po rimtų darbų dalyviai žaidė žaidimus su progimnazijos   skautų būrelio nariais. Komisijos narė, konkurso organizatorė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja metodininkė Diana Mikulevičienė pasibaigus konkursui padėkojo visiems dalyviams. Ji sakė, kad buvo labai  sunku vertinti atliktus darbus, teko keletą kartų peržiūrėti vertinimo kriterijus, kad būtų išrinkti tikrai taisyklingiausiai tekstą nurašiusieji dalyviai. Visi dalyviai gavo padėkos raštus už dalyvavimą konkurse, o  nugalėtojai buvo apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorės D. Damijonaitytės diplomais ir konkurso rėmėjų Prienų miesto tarybos narės Angelės Mickienės bei progimnazijos direktorės Giedrės Tautvydienės įsteigtais prizais.

                      Pirmų klasių laimėtojai: I vieta – Medeinė Užpalytė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), II vieta – Benas Balsys (Skriaudžių pagr. mokykla), III vieta – Gailius Sodaitis (Prienų „Revuonos“ pagr. mokykla). Antrų klasių laimėtojai: I vieta – Lūna Kažukauskaitė (Prienų „Revuonos“ pagr. mokykla), II vieta – Liepa Klinavičiūtė (Prienų raj. Jiezno gimnazija), III vieta – Austėja Šalčiūtė (Prienų „Ąžuolo“ prog.). Trečių klasių laimėtojai: I vieta – Laurita Pliuškevičiūtė (Prienų raj. Veiverių T. Žilinsko gimnazija), II vieta – Ugnė Sakalauskaitė (Prienų raj. Pakuonio pagr. mokykla), III vieta – Adrija Degutytė (Prienų raj. Stakliškių gimnazija). Ketvirtų klasių laimėtojai: I vieta – Milena Damynaitė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), II vieta – Augustė Jurkonytė (Prienų raj. Stakliškių gimnazija), III vieta – Adrija Ignatavičiūtė (Prienų „Revuonos“ pagr. mokykla).

                      Ačiū visiems padėjusiems organizuoti šį renginį.

                                                                               Mokytojos   Alma Liutkienė, Diana Mikulevičienė