FESTIVALIS „ŠIMTMEČIO DAINŲ MOZAIKA“

               Festivalis „Šimtmečio Dainų Mozaika“ metė iššūkį surinkti 100 chorų ir taip Lietuvos šimtmečio akivaizdoje pasakyti, kad mūsų daug ir mes visi labai mylim Lietuvą.  Šį iššūkį priėmė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choras (vadovė – Lina Suchorukovienė) bei ( koncertmeisterė – Aušra Jaskutėlienė ), 2018-05-19 dalyvavo Lietuvos moksleivių chorų festivalyje „Šimtmečio dainų mozaika“, kuris sukvietė visus į Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčią. Šio festivalio tikslai ir uždaviniai: skatinti moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą ir iniciatyvą, patriotiškumą, plėsti kultūrinį akiratį, skatinti chorinį judėjimą ir populiarinti jį visuomenėje. Prasmingai paminėti Lietuvos šimtmetį. Festivalio programoje kiekvienas kolektyvas atliko po tris kūrinius. Dainas „Svarbiausi žodžiai“, „Drugelis“ bei „Apie kompiuterių peles“ choras skyrė Lietuvos Šimtmečiui.  Šiame festivalyje, prieš kiekvieno choro pasirodymą, vaikai sakė gražius žodžius apie Lietuvą. Būtent tai parodė, kokia iš tikrųjų yra mūsų šalis – graži, laisva, nepriklausoma ir mylima.

Laima Raudonikienė