Prienų Ąžuolo progimnazijos aštuntokai dalyvavo projekte “Verslumo lyga – mokinių verslumo čempionatas”

Visos trys aštuntokų klasės – daugiau nei 80 mokinių turėjo galimybė dalyvauti ilgalaikėse Verslumo dirbtuvėse ir joms pasibaigus varžėsi geriausių verslo idėjų ir verslumo protmūšių konkursuose.

Užsiėmimus pagal Prienų rajono savivaldybės finansuojamą projektą ,,Mokinių verslumo čempionatas. Verslumo lyga“ organizavo Sandra Ivanauskienė.

Išsamiau apie veiklas https://www.ismanusfinansai.lt/jaunimo-verslumo-ugdymas-2/