Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas anglų kalbos mokytojas

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką nuo 2023 m. spalio 2 d. laisvai darbo vietai:

Anglų kalbos mokytojas -  anglų k.mokytojas