Integruota pamoka „Viduramžiai ir jų požymiai“

          Kovo 20d. vyko atvira – integruota (pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, muzikos, dailės – technologijų) 4a ir 4c klasių pamoka ,,Viduramžiai ir jų požymiai.“ Mokiniai,  susiskirstę į grupeles, rinko medžiagą, rengė projektinius darbus, kuriuose turėjo atsispindėti paskirtų viduramžių temų požymiai. Rengdami projektus mokiniai ugdė komunikavimo, socialinę, pažintinę, skaitmeninę, kūrybiškumo kompetencijas. Lavino viešo kalbėjimo įgūdžius, ugdė(si) lyderystę. Mokėsi bendradarbiauti. Matematikos žinias įtvirtino braižydami atlikto darbo įsivertinimo skritulines diagramas, skaičiavo procentus. Ieškojo informacijos ir pristatė kitiems mokiniams viduramžių pasaulietinę ir bažnytinę muziką, išskyrė jos požymius ( Grigališkąjį choralą, natas – neumas, klajojančius muzikantus trubadūrus ir minezingerius, jų muzikos instrumentus, penklinės atsiradimo istoriją). Dalis mokinių projektus pristatė pateikdami surinktą medžiagą skaidrėse, kiti rengė plakatuose. Karo naujoves pristačiusi grupė atėjo „apsiginklavusi“ karo atributika: skydais ir kalavijais.  Mokiniai domėjosi viduramžių pilimis ir jų požymiais. Pilių maketus kūrė per dailės – technologijų pamokas panaudodami buitines atliekas. Mokinių darbai kūrybiški, meniški, originalūs.

         Smagu, kad projekto metodas pamokose aktyviai įtraukė įvairių gebėjimų mokinius, leido patirti mokymosi ir išmokimo sėkmę.

Mokytojos Daina Kandrotienė ir Ina Radzevičienė.