Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti skirti renginiai

atsisiusti

                2016 m. kovo 1 – 10 d. progimnazijoje rengiantis paminėti  Lietuvos Nepriklausomybės dieną siekėme ugdyti  atsakingą savo šalies pilietį, jaučiantį pareigą atlikti įsipareigojimus, puoselėti tautinę savigarbą, bei pagarbą žmogaus laisvei, teisingumui, skatinti savanoriškas veiklas.

          Valstybinėms šventėms paminėti skirti renginiai yra „Erasmus+“ programos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ įgyvendinimo progimnazijoje dalis.

               Vyresniųjų klasių mokiniai, padedant dailės mokytojai Daliai Dragūnienei,  IT inžinierei Živilei Bendinskaitei,  pagamino šventei  skirtas emblemas.  Etikos  mokytojas  Kazimieras  Drižilauskas su  mokiniais karpė trispalvius drugelius ir iš jų I aukšto fojė sudėliojo žodį  „LAISVĖ“. Pradinių klasių mokiniai  pasigamino trispalvių vėliavėlių.  Kiekvienoje 1 – 4 klasėje  vyko eilėraščių konkursas   „Šalis ta – Lietuva vadinas“, kurio nugalėtojai buvo deleguoti į Nepriklausomybės dienos minėjimą.

              Kovo 10 d.  visus, atvykstančius į progimnaziją, su Nepriklausomybės diena sveikino progimnazijos mokinių tarybos nariai, kiekvienam įsegė šventei pagamintą emblemą.

             Nepriklausomybės dienos minėjimas  aktų salėje prasidėjo  tautiška giesme. Pradinių klasių mokytojos Rima Lyberienė (1 – 2 klasių mokiniams) ir Rima Juodsnukienė (3 – 4 klasių mokiniams) pristatė pateiktis ir pakomentavo svarbius istorinius faktus.  Deleguoti iš klasių geriausi skaitovai  deklamavo eilėraščius apie savo miestą, gimtinę, šalį. Visi minėjime dalyvavę skaitovai buvo apdovanoti Padėkos raštais. Nepriklausomybės dienos minėjimą  mokiniai užbaigė pakilia nuotaika dainuodami bendrą dainą. 1 – 2 klasių mokinių darniam chorui dirigavo mokytoja Alma Liutkienė, 3 – 4 klasių mokiniams gitara pritarė muzikos mokytoja Ina Radzevičienė.

Rima Juodsnukienė

Vida Zdanienė