Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“

            Lapkričio 25 d. progimnazijoje vyko Marijampolės krašto  skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ atrankinis turas. Šis konkursas yra skirtas a. a. vyr. skautininkui Feliksui Šakaliui atminti. Tai  tradicinis kasmet vykstantis nacionalinis skautų dainų konkursas, kuriuo siekiama skatinti skautus dainuoti ir populiarinti savo krašto dainas.  Konkurso iniciatorės F. Šakalio  dukros Rėda Šakalytė ir Almė Jurevičienė. Konkurso atrankoje dalyvavo dainininkai iš Šakių, Veiverių, Kazlų Rūdos ir Prienų. Visi kolektyvai turėjo atlikti tris dainas: privalomą dainą „Šią naktelę“, lietuvių liaudies dainą apie tėvą, tėvulį, tėvužėlį ir laisvai pasirinktą dainą.Konkurso atrankoje dalyvavo ir mūsų progimnazijos skautai. Tai jaunesniųjų skautų (Prienų skautų tunto „Šilo“ draugovė) ir skautų („Mato Šalčiaus“ draugovė) ansambliai. Labai džiaugiamės, kad abu ansambliai pateko į respublikinį konkursą, kuris vyks 2017 m. sausio mėn. 21 d. Kaune.

Alma Liutkienė