Protų kovos „Aš – Lietuvos pilietis“

Kiekvienais mokslo metais progimnazijos mokinių taryba organizuoja protų kovas. Šiemet  tai programos  Erasmus+ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ renginys, skirtas Lietuvos valstybinėms šventėms – Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. Ir pasirengimas šioms protų kovoms  vyko kitaip nei ankstesniais metais.  Aštuntųjų klasių mokiniai patys pasirinko komandos narius ir pakvietė dalyvauti mokytojas, kurias gausus žiūrovų būrys pasitiko plojimais  – progimnazijos direktorę Ireną Tarasevičienę, anglų kalbos mokytojas – Gintvilę Buitkuvienę, Viliją Bičinskienę ir Sonatą Pikienę, istorijos mokytoją Vidą Milkevičienę, pradinių klasių mokytoją Rimą Lyberienę ir socialinę pedagogę Vaigą Šimukaitę.
Protų kovose panoro dalyvauti septynios komandos po penkis narius: penktokas, šeštokas, septintokas, aštuntokas ir mokytojas. Keturis turus po 10 klausimų ir užduočių protų kovoms parengė mokinių tarybos veiklų organizatorė Vaida Skaisgirienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Zdanienė. Komandos atsakinėjo į įvairius klausimus iš Lietuvos istorijos, Prienų ir progimnazijos savivaldos, piešė progimnazijos emblemą, sudarinėjo žodžius iš žodžio Marcinkevičius.  Renginį vedė mokinių tarybos nariai Andrius Grumadas ir Felicija Balčiukynaitė. Komandos pasirinko įdomius pavadinimus: „Bepruočiai“, „Klausimų traiškytojai“, „Penketukas“, „Smalsuoliai“, „Tvirtagaliai“, „Pelėdžiukai“, „Kampinis“.
Vertinimo komisijoje dirbo mokinių tarybos pirmininkė Gabija Kuncaitė, aktyvo narė Sofija Volungevičiūtė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė.
Nesudėtinga buvo nustatyti I vietos laimėtoją – „Klausimų laužytojų“ komandą,  kuri pirmavo 4 taškais. Kadangi buvo komandų, kurios surinko vienodai taškų, tai vertinimo komisija nusprendė skirti tris II ir dvi III vietas. Visi protų kovų dalyviai apdovanoti Padėkos raštais.
Po renginio mokiniai linksminosi diskotekoje, kurią vedė mokinių tarybos narys aštuntokas Dovydas Juodsnukis.

Projekto koordinatorė
Vida Zdanienė