Progimnazijoje sužibo Advento žvakės

Ten prie miško apsnigtoj aiktelėj
Žburėlis mažas po egle,
Šieno paklodėlėj lyg pirkelėj
Kūdikėlis mažas su mama.
O aplink maži, balti ėriukai
Šokinėja laimės kupini,
Šiandien gimė kūdikėlis Jėzus
Melskimės už Jį visi visi.

Adventas – laukimo, rimties ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas. Šis laikas skirtas Jėzaus Kristaus gimimo  laukimui įprasminti. Advento laikas – keturios savaitės, kad galėtume melstis, pasninkauti, atsiprašyti vieni kitų, daryti vieni kitiems gera, sulaukti Kristaus gimtadienio.
Prienų „Ąžuolo“  progimnazijos pradinių klasių mokiniai  ir priešmokyklinių grupių vaikai  gruodžio 4 dienos rytą susirinko į Advento renginį. Tikybos mokytoja Lina Skurdelienė ir jos parengti 5-6 klasių mokiniai kvietė pamąstyti, kaip išgyventi šį laikotarpį kitaip, priminė Advento vainiko žvakių reikšmes, svarstė apie pačias svarbiausias vertybes žmogaus gyvenime, deklamavo eiles. Rimčiai ir susikaupimui nuteikė mokinių grojimas fleitomis, giedamos giesmės, kurias giedojo muzikos mokytojų Inos Radzevičienės ir Linos Suchorukovienės parengti pradinių klasių mokiniai. Renginiui mokyklos I aukšto fojė papuošė mokytojas Kazimieras Drižilauskas su dramos studijos mokiniais.

Lina Skurdelienė