Bendruomenės nariai dalyvavo žygyje

               2018 m. spalio 7 d. grupelė progimnazijos bendruomenės narių dalyvavo žygyje, skirtame Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Mato  Šalčiaus ir  Veiverių krašto partizanų atminimui pagerbti.  Žygį organizavo Lietuvos Šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo II- osios rinktinės Prienų 206- oji kuopa ir Jiezno seniūnija. Žygio dalyviai pėsčiomis nukeliavo 21 km nuo Veiverių iki Čiudiškių po Veiverių, Šilavoto ir Išlaužo seniūnijų vietoves. Dalyvavo Veiverių Skausmo kalnelio įkūrimo trisdešimtmečio  minėjime. Susitiko su Juodbūdžio ir Klebiškio bendruomenėmis, Pajiesio kaimo visuomenininkais. Aplankė Lietuvos partizanų kapinaites Klebiškio  miške.  Joms Juozas Kasputis buvo iškalęs naują kryžių. Pastatytą kryžių pašventino Išlaužo klebonas Vilius Sikorskas, prie kapų sušvito žvakelės, nuaidėjo trijų šūvių salvė.  Žygis baigėsi pagerbiant Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Mato Šalčiaus atminimą jo tėviškėje Čiudiškių kaime, Išlaužo seniūnijoje.

Mokytoja Rima Lyberienė