SKELBIAMAS KARANTINAS

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-39 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo Prienų rajone“ ir atsižvelgiant į mokinių sergamumo rodiklius progimnazijoje (25,36 proc. 2019 m. sausio 30 d.), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje   s k e l b i a m a s karantinas  nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m. vasario 8 d.