„Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ mokymai Ispanijoje.

logo_lt_1

Spalio 6-12 dienomis Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos projekto darbo grupės nariai: pavaduotoja ugdymui GiedrėTautvydienė, matematikos mokytojos Violeta Grigonienė, Laimutė Aušrotienė bei anglų kalbos mokytoja Gintvilė Buitkuvienė- dalyvavo projekto Erasmus+KA2 „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ mokymuose Ispanijoje.

Mokymai vyko Segura de Leon miesto Ildefonso Serrano vidurinėje mokykloje. Kartu su ,,Ąžuolo“ grupe mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus komandos bei Portugalijos Alijo mokyklos mokytojai.

Susipažinome su Ispanijos švietimo sistema ir matematikos mokymo programomis. Stebėdami pamokas, jas aptardami, diskutuodami apie įvairių metodų tikslingumą ir efektyvumą, sėmėmės patirties, atradome naujus mokymo, motyvavimo, pažangos skatinimo būdus.

Greta pamokų stebėjimo, aptarimo ir diskusijų organizuota pažintinė veikla, taip pat glaudžiai susijusi su matematika kasdieniame gyvenime ir aplinkoje. Lankydamiesi Segura de Leon katedroje bei viduramžių pilyje sužinojome, kokie svarbūs matematiniai skaičiavimai buvo senųjų  laikų statiniams  ir kokią įtaką gamtinės bei istorinės sąlygos darė architektūriniams sprendimams kalnuotose vietovėse.   Fuentes de Leon urvuose regėjome milijonus metų trukusią žmonijos ir kraštovaizdžio kaitą, susipažinome su atliekamais ilgalaikiais antropologiniais ir geologiniais tyrinėjimais, atradimais. Meridos mieste dalyvavome edukacinėje integruotoje matematikos –istorijos veikloje ,,Romėniškųjų skaitmenų svarba“.  Bordonal de la Sierra pradinėje mokykloje – darželyje stebėjome matematikos pamokas, susipažinome su taikomais metodais, bendravome su vadovais, mokytojais ir mokiniais

Vykstančiu trijų šalių projektu džiaugėsi ir jo svarbą pabrėžė Segura de Leon meras Lorenzo Molina Medina. Jis linkėjo, kad projektas ir bendradarbiavimas būtų ilgalaikis ir rezultatyvus.

 

Projekto vdovė mokykloje Giedrė Tautvydienė

Daugiau informacijos apie vizitą