„Sveikam kūne – sveika siela“

                    Spalio mėn. 14 – lapkričio mėn. 15 dienomis priešmokyklinio ugdymo  grupių ir pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis dalyvavo ilgalaikiame projekte „Sveikam kūne – sveika siela“, kurio metu domėjosi sveikos gyvensenos įtaka žmonėms, plačiau susipažino su  olimpinėmis vertybėmis: atkaklumu, ištverme, draugiškumu, drąsa, pagarba. Pirmą projekto savaitę visų klasių mokiniai domėjosi sveika mityba, kūrė sveikos mitybos piramides. Ketvirtų klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti projekto „Sveikos gyvensenos akademija“ veiklose. Pirmų klasių mokiniai dalyvavo „Košės“ dienoje, kurią organizavo progimnazijos sveikatos priežiūros specialistė V. Lazauskienė ir socialinė pedagogė S. Vaškelevičienė. Antra projekto savaitė prasidėjo visuotine mankšta aktų salėje, į kurią susirinko visų pradinių klasių mokiniai. Kitomis dienomis rytinė mankšta buvo organizuojama kiekvienoje grupėje ir klasėje. Mokiniai diskutavo, tema „Kodėl rytinė mankšta yra reikalinga?“. Trečios projekto savaitės veiklos buvo susijusios su Olimpinėmis vertybėmis: atkaklumu, ištverme, drąsa, pagarba, draugiškumu.  Mokiniai turėjo galimybę patirti ir įsitikinti, kodėl šios vertybės yra būtinos, siekiant užsibrėžto tikslo. Paskutinė projekto savaitė siejosi su tolerancijos dienos veiklomis. Mokytojos, mokiniai skaitė įvairius kūrinius, kurie skatino vaikus pamąstyti apie svarbiausias gyvenimo vertybes, pagarbą, atjautą. Projekto užbaigimo dieną mokiniai pritaikė žinias apie Olimpines vertybes, dalyvavo draugiškose sportinėse varžybose, kuriose visos klasės gavo po „rankelę“ kaip draugiškumo ir pagalbos vienas kitam simbolį. Iš rankelių buvo suklijuoti olimpiniai žiedai – projektinės veiklos „Sveikam kūne – sveika siela“ ženklas,  draugiškumo ir bendruomeniškumo simbolis.

Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojoms už aktyvų dalyvavimą projekte.

   Organizatoriai