Mokytojai mokėsi komandoje

Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas ir jo kontekste atsirandančios galimybės tobulintis bei mokytis – viena iš kaitai ir mokyklos augimui bei tobulėjimui būtinų sąlygų.
Progimnazijoje siekiama gerinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą taip užtikrinant veiksmingą komandinį darbą vardan kiekvieno mokinio sėkmės.
Vasario 19 dieną mokytojai dalykininkai susirinko mokytis ir diskutuoti apie mokinių elgesio koregavimą, taikant pozityvaus ugdymo metodus. Visiems naudinga buvo išklausyti šia tema mokyklos psichologės Stefos Grigalevičienės pranešimo, pasidalinti savomis įžvalgomis, pavykusiais asmeniais praktinio darbo pavyzdžiais.

Progimnazijos direktorė