Informacija dėl nuotolinio ugdymo organizavimo

unnamed

Prasidėjus  nuotoliniam mokymui strigo kai kurios sutartos mokymo ir mokymosi platformos, programos. Jei nepavyko prisijungti prie Mano dienynas,  Ema, Eduka ar  kitų programų bandykite tai daryti  po pietų ar dar vėliau. Jei vis vien nepavyksta, nenusiminkite ir nepanikuokite, informuokite apie tai auklėtojus.

Jau buvo atvejų, kai mokiniai perduoda savo prisijungimo duomenis ar persiunčia online pamokų nuorodas pašaliniams asmenims. Pastarieji trukdo pamokas, tyčiojasi, vartoja necenzūrinius žodžius ar siuntinėja įvairius nepadorius vaizdelius

Atkreipiame dėmesį, kad UŽ VIRTUALIOJE ERDVĖJE ATLIKTUS NETEISĖTUS VEIKSMUS TAIP PAT TEKS ATSAKYTI! Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas – UŽTRAUKIA BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ!!!

Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:
Mokiniams niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims , nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys;
Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai;
Nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms;
Tėvams domėtis ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą;
Mokytojams šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos;
Netoleruoti elektroninių patyčių‼️ Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo;
Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per epolicija.lt.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos nuotolinio mokymosi tvarkos aprasas 2020-2021m.m.

ATMINTINĖ MOKINIAMS

ATMINTINE TĖVAMS

 

PAGALBA:

BENDRAVIMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

Programinės įrangos ZOOM.US įdiegimo instrukcija

INSTRUKCIJA MOKYTOJAMS, KAIP PRADĖTI NAUJĄ PAMOKĄ PROGRAMOJE ZOOM.US

Zoom demonstracija lietuviškai. Kaip panaudoti nuotoliniame ugdyme? (YouTube medžiaga)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=dzJb3cZFMEM&feature=emb_logo

Zoom demonstracija lietuviškai. Kaip mokiniui kompiuteriu prisijungti prie virtualios pamokos.  (YouTube medžiaga)

https://www.youtube.com/watch?v=z5r14m50C0k&feature=emb_logo